Inwestycje

 

W 2014 roku zakończyliśmy nastepujące roboty:

1. Budowa nowej drogi startowej na lotnisku

    Pyrzowice  - Budimex   - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

2. Przebudowa drogi wraz z sieciami wod.-kan. W ul. Larysza w  

    Radzionkowie - Urząd Miejski Radzionków

3.  Modernizacja dróg gminnych w gminie Łodygowice - Urząd Gminy Łodygowice

4.  Przebudowa Linii Tramwajowej na

     odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II

     - Plac Centralny wraz z systemem

       sterowania ruchem w Krakowie. - BUDIMEX S.A. Oddział w  Krakowie

5. Wykonanie dróg przepompowni ścieków w Gminie Łodygowice

6. Remont ul. Swierczynieckiej w Bieruniu - Urząd Miejski Bieruń

7. Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Bałtycką z ul. Łanową (etapI   

    wraz z drogą dojazdową (etap III) w Tarnowskich Górach. - Urząd Miejski Tarnowskie Góry

8. Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - cz.2 -

    Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice

9. Przebudowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowosci  

      Niezdara-Ossy - Gmina Ożarowice